Nov

29

“Penak Jamanku Biyen”

Leres Pak Harto, tasih kepenak jaman rumiyen, sakniki serba susah, nopo-nopo sami awis regine, mboten namung regi bahan pokok, sekolah kemawon nggih awis. mumet mumet alias seret. Kathah sakniki tiang engkang sami keminter tur keblinger. mpunlah pokokeĀ  tasih sekeco jaman rumiyen(obrolan santai)

Posted in Berita | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*